? باغ کتاب - رمان "صرفا جهت اینکه خرفهم شی!!" (Avin)
تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | 17:0 | نويسنده : Admin |
اینم یه پست تپل از این رمانی که اسمشم منو یاد کلمه خماری میندازه!


موضوعات مرتبط: رمان "صرفا جهت اینکه خرفهم شی!!" (Avin)

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | 11:25 | نويسنده : Admin |
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | 12:17 | نويسنده : Admin |
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | 12:16 | نويسنده : Admin |
یه خلاصه از ۱۴ قسمت قبل مینوسم که یادتون بیاد:

سارا صداقت دانش اموز سال اخر دبیرستان و به نوعی پشت کنکوریه . تو هشت سالگی پدرو مادرشو از دست داده و پیش دایی زن دایی و پسر داییش فرشاد که رفتار ازار دهنده ای برایش دارد زندگی میکند.

سارا تصمیم میگیرد مستقل شده و در منزل ارمان پناهی که مردی خشن است و رفتار تحقیر امیزی دارد مشغول میشود.

فرشاد هنوز هم مثلا دلدار دختر خاله اش است و به دنبالش ... 

پناهی از سارا به جبران نجات جانش میخواهد که در میهمانی اش شراب سرو کند و...


موضوعات مرتبط: رمان "صرفا جهت اینکه خرفهم شی!!" (Avin)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | 12:15 | نويسنده : Admin |
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:19 | نويسنده : Admin |
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:18 | نويسنده : Admin |
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:17 | نويسنده : Admin |
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:16 | نويسنده : Admin |
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:15 | نويسنده : Admin |
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:14 | نويسنده : Admin |
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:13 | نويسنده : Admin |
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:12 | نويسنده : Admin |
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:10 | نويسنده : Admin |

اینم رمان

"صرفا جهت اینکه خرفهم شی!!"

از Avin عزیز

قسمت های ۱ تا ۵


موضوعات مرتبط: رمان "صرفا جهت اینکه خرفهم شی!!" (Avin)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | 9:5 | نويسنده : Admin |